Kemiallinen ja sähkökemiallinen pintakäsittely Osa 1 - SGY No 5

Kannattajajäseninä mm.