Pintakäsittelylaitosten vesien käsittely - SGY No 8

Pintakäsittelylaitosten vesien käsittely

Suomen galvanoteknisen yhdistyksen julkaisuja No 8

2003

187 sivua

ISBN-10: 9519691332

ISBN-13: 9789519691336

Jäsenille 27,00 €

Muille 35,00 €

Tilaa kirjoja

 

 

KUVAUS

Kirjan pääkohtia ovat mm. erilaiset vesien puhdistusmenetelmät, käsittelylaitosten mittaus- ja säätötekniikka sekä jäteveden puhdistamon käyttö ja kunnossapito. Mukaan on otettu Suomen viranomaismääräykset jätevesien käsittelystä ja niiden puhdistamisesta samoin kuin luettelot kansainvälisistä laatujärjestelmä- ja ympäristöstandardeista. Kirjassa on myös alaan liittyvä kattava hakusanaluettelo.

 

 

SISÄLLYSLUETTELO

Suomenkielisen kirjan esipuhe

Pintakäsittelyn merkitys teollisuudelle ja pintakäsittelyn aiheuttamien jätevesien käsittely

1 Pintakäsittelyn merkitys teollisuudelle

2 Pintakäsittely aiheuttamien jätevesien käsittely

1 Johdanto

1.1 Pintakäsittelyn aiheuttamat päästöt ja niiden puhdistus

1.1.1 Pintakäsittelystä ympäristöön päätyvät aineet

1.12 Laitosten jätevesien puhdistuksessa käytettävät laitteet

2 Jätteiden käsittelyn syyt ja ratkaisumallit

2.1 Jätteiden vaikutus ja vastaanottava ympäristö

2.2 Pintakäsittelylaitosten jäteveden käsittelyä koskevia viranomaismääräyksiä

2.3 Tavoitteiden asettaminen ja puhdistaminen jo päästölähteessä

2.3.1 Asettava tavoite

2.3.2 Tekniset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

2.3.3 Ilmaan joutuvien päästöjen ehkäiseminen

2.3.4 Päästöonnettomuuksien ehkäiseminen

2.4 Alustava selvitys sekä urakka- ja toimitusehdot

2.4.1 Alustava selvitys

2.4.2 Urakkaohjeet

2.4.3 Tarjoukset

3 Puhdistusmenetelmät

3.1 Kemialliset menetelmät

3.1.1 Kromaattien pelkistys

3.1.2 Syanidinpoisto

3.1.3 Nitriittien käsittely

3.1.4 Ferroraudan hapettaminen ferriraudaksi

3.1.5 Koagulointi

3.1.6 Neutralointi ja saostaminen

3.1.7 Hiutaloittaminen

3.1.8 Ioninvaihtohartsit

3.2 Fysikaaliset menetelmät

3.2.1 Selkeytys

3.2.2 Kellutus eli flotaatio

3.2.3 Öljynpoisto

3.2.4 Kalvosuodatustekniikat

3.2.5 Haihduttaminen

3.2.6 Suodattaminen

3.2.7 Veden poistaminen lietteestä

3.3 Elektrolyyttiset erotusmenetelmät

3.3.1 Elektrolyyttiset ja kalvotekniikat

3.3.2 Sähkökoagulaatio

3.4 Muut puhdistustekiikat

3.4.1 Sähköstaattinen hiutaloittaminen

3.4.2 Neste-neste-uutto

3.4.3 Kemiallisen hapentarpeen vähentäminen

3.5 Metallihydroksidi-lietteen stabilointi ja hyödyntäminen

3.6 Happamuuden ja hapetuspelkistyspotentiaalin mittaus ja säätö

3.7 Kemikaalien jakelu ja varastointi

3.8 Jätevesien omatoiminen valvonta

3.9 Jätevedenpuhdistamon käyttö ja kunnossapito

3.10 Hygienia ja työturvallisuus jätevedenpuhdistuslaitoksessa

4 Esimerkkejä puhdistuslinjoista

4.1 Jatkuvatoiminen fysikaalis-kemiallinen puhdistusprosessi

4.2 Panostoiminen fysikaalis-kemiallinen käsittely

4.3 Erityiskäsittelyt

4.4 Huuhteluveden kierrätys vaihdettavien ioninvaihtajahartsien avulla

4.5 Yhteenveto jätevesien puhdistamisen merkityksestä

Liite 1. Kansainväliset laatujärjestelmästandardit sekä ympäristöjärjestelmästandardit

Liite 2. Sanasto

Liite 3. Elektrolyysin sovellutuksia

Liite 4. Suureita ja yksiköitä

Liite 5. Hakusanaluettelo