Pintakäsittelijän taulukkokirja - SGY No 9

Pintakäsittelijän taulukkokirja

Suomen galvanoteknisen yhdistyksen julkaisuja No 9

2005

64 sivua

ISBN-10: 9529184689

ISBN-13: 9789529184682

5,00 €

Tilaa kirjoja

 

 

KUVAUS

Taskukokoinen taulukkokirja, johon on koottu käytännön pintakäsittelijälle keskeisiä pinnoittamiseen liittyviä fysikaalisia ja kemiallisia yms. tietoja.

 

Pintakäsittelijän taulukkokirja sisältää tietoja mittayksikköjärjestelmästä, eri metallien fysikaalisista ominaisuuksista, tietoja kemikaaleista ja pinnoittamisesta, jätevesien käsittelystä sekä erilaisia sähköpinnoituksissa tarvittavia laskukaavoja ja taulukkotietoja. Sisältö on valittu silmälläpitäen paitsi sähköpinnoittajia myös alan opiskelijoita.

 

 

SISÄLLYSLUETTELO

1 SI-mittayksikköjärjestelmä

1.1 SI-perusyksiköt

1.2 Terveydensuojeluun liittyviä SI-johdainnaisyksiköitä

1.3 SI-järjestelmän johdannaisyksiköt

1.4 SI-järjestelmässä käytettävät etuliitteet

2 Suureita ja yksiköitä

3 Yksiköiden muuntokertoimia

4 Metallien fysikaalisia ominaisuuksia

4.1 Alumiini

4.2 Hopea

4.3 Kromi

4.4 Kulta

4.5 Kupari

4.6 Lyijy

4.7 Nikkeli

4.8 Palladium

4.9 Platina

4.10 Rauta

4.11 Rodium

4.12 Sinkki

4.13 Tina

5 Metallien sähkökemiallisia ekvivalentteja

6 Metalliseosten sähkökemiallisia ekvivalentteja

7 Elektrodireaktioiden normaalipotentiaaleja 25 °C:ssä

8 Terveydelle vaarallisten aineiden merkitseminen

8.1 Vaaraa osoittavat varoitusmerkit

8.2 Vaaraa osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet)

8.3 Yhdistetyt vaaraa osoittavat standardilausekkeet (Yhdistetyt R-lausekkeet)

8.4 Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (S-lausekkeet)

8.5 Yhdistetyt turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (Yhdistetyt S-lausekkeet)

9 Tietoja anodeista

9.1 Anodien painoja ja pinta-aloja

9.2 Metallilevyjen painoja neliömetriä kohti

9.3 Erilaisia anodityyppejä

10 Jätevesien käsittely

10.1 Raja-arvosuosituksia jätevesien epäpuhtauksille

10.2 Metallien saostumisalueita

10.3 Eräiden metallihydroksidien ja metallisulfidien liukoisuus eri pH-arvoilla

11 Eräiden metallipinnoitteiden pinnoitusmenetelmät ja käyttö

12 Sähkösinkityskylpyjen ominaisuuksia

13 Autokatalyyttisen nikkelöinnin ominaisuuksia

14 SFS 4789 / ISO 4520 mukaiset kromatointiluokitukset

15 Huuhteluveden tarve monivaihe-huuhtelussa

16 Siirteen määrän riippuvuus valutusajasta yksinkertaisilla telinetavaroilla

17 Pinnoitteen paksuus ja pinnoitusaika

18 Pinnoitusprosessien virrantiheyksiä

19 Tietoja yleisimmistä mineraalihapoista

19.1 Rikkihappo

19.2 Suolahappo

19.3 Typpihappo

19.4 Fluorivetyhappo

20 Yleisiä sähköpinnoituskemikaaleja

21 Funktionaaliset ryhmät

22 Tasokuvioiden mittoja

23 Kappaleiden mittoja

24 Teräslankojan mittatietoja

25 Normaalijakauman kertymäfunktio

26 Annuiteettitaulukko

27 SGY:n julkaisuja

28 Ilmoittajat