Metallipinta - SGY No 4

Metallipinta

Suomen galvanoteknisen yhdistyksen julkaisuja No 4

1994

110 sivua

ISBN-10: 9529583044

ISBN-13: 9789529583041

8,41 €

Tilaa kirjoja

 

 

KUVAUS

Tämä METALLIPINTA-kirja on tarkoitettu eri alojen suunnittelijoille, metallituotteiden valmistajille ja käyttäjille, joilla ei ole varsinaista perustietämystä metalleista, niiden ominaisuuksista ja pintakäsittelyistä.

 

Tämän kirjan avulla on haluttu valottaa sitä maailmaa, joka metallien käyttöön sisältyy. Samalla halutaan antaa kuva niistä moninaisista mahdollisuuksista, joita metallien pintakäsittely tarjoaa. Näin toivotaan arkkitehtien, sisustusarkkitehtien, tuotesuunnittelijoiden ja metallituotteiden valmistajien pääsevän lähemmäksi toisiaan metallien käyttömahdollisuuksia miettiessään.

 

Kirjan loppuun on kerätty sanasto selittämään pintakäsittelytekniikan terminologiaa, tietoja pintakäsittelijöistä ja pintakäsittelytekniikan tietolähteistä.

 

Tämä kirja pyrkii kokoamaan metallipintaan liittyvää tietämystä käytännön kannalta menemättä tieteelliseen pintatutkimukseen.

 

 

SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto

1 Miksi metalleja pinnoitetaan?

2 Metallisen materiaalin luonne ja sisäinen rakenne

2.1 Teräsmetalli. Elämme teräskautta - Mitä on teräs?

2.2 Ruostumattomat teräkset

2.3 Alumiini ja alumiiniseokset

2.4 Kupari ja kupariseokset

3 Metallipinnan ominaisuuksia

3.1 Metallipinta sisäisine virheineen

3.2 Metallin valmistustilan vaikutus pintaan

4 Pinnoitteilla aikaansaatavia ominaisuuksia

4.1 Pinnoitteiden ominaisuuksia

4.2 Pinnoitteiden käyttötarkoituksia

5 Metallipinnan metallimaisen luonteen säilyttävät käsittelyt

5.1 Mekaaniset pintakäsittelyt

5.1.1 Valmistuspinta

5.1.2 Hionta

5.1.3 Mekaaninen kiillotus

5.1.4 Kiillotus peili pinnan aikaansaamiseksi

5.1.5 Harjaus

5.1.6 Rummutus

5.1.7 Jäysteenpoisto, hionta ja kiillotus täryttimillä

5.1.8 Hiekkapuhallus

5.1.9 Kuviointi ja korkomeistäminen

5.2 Kemialliset menetelmät

5.2.1 Peittaus hapoilla tai emäksillä

5.2.2 Syövytys

5.2.3 Kemiallinen kiillotus

5.2.4 Reaktio(tuote)pinnoitus

5.2.5 Kemiallinen pinnoitus/autokatalyyttinen pinnoitus

5.3 Sähkökemialliset menetelmät

5.3.1 Pinnoitus sähkösaostaen

5.3.2 Sähkökemiallinen hapetus eli anodisointi

5.3.3 Elektrolyyttinen kiillotus

6 Metallin värjäys/patinointi

6.1 Värin aikaansaanti reaktio(tuote)pinnoitteilla

6.1.1 Fosfatointi

6.1.2 Kromatointi

6.1.3 Mustaus hapettaen tai nitraten

6.2 Värjäytyminen pintakäsittelyprosessissa

6.3 Värjäys kemikaaleilla/patinointi

6.3.1 Kuparimetallien värjäys

6.3.2 Ruostumattomien terästen värjäys

6.4 Värien säilyvyys

6.5 Muovilaminaatit

6.6 Öljyäminen ja vahaus

6.7 Metallien värjäys nykyaikaisilla resepteillä

6.7.1 Mustaus ja antiikkivärjäykset

6.7.2 Alumiinin anodisointi ja värjäys

6.7.4 Kromatointi

6.8 Metallien värittäminen ns. vanhan ajan konsteilla

7 Muista pinnoitteista ja pintakäsittelyistä

7.1 Muovien metallointi

7.2 Emalointi

7.2.1 Yleistä emaloinnista

7.2.2 Koostumus

7.2.3 Emalityypit: teräsemalit, valurautaemalit, alumiiniemalit, jauhe-emalit ja esi-emaloidut puolivalmisteet

7.3 Mekaaninen pinnoitus

7.4 Höyrystetyt eli kaasufaasipinnoitteet

8 Suunnittelunäkökohdat pinnoitteiden valmistuksessa ja käytössä

8.1 Sähkösaostuksella pinnoitettavien rakenteiden suunnittelussa huomioon otettavat perussäännöt

8.2 Kierteitettyjen kappaleiden käsittely

8.3 Liitosten vaikutus pintakäsittelyprosessiin

9 Pinnoitteiden laadunvalvonta ja standardit

9.1 Yleistä

9.2 Laadunvalvonta ja standardit

9.2.1 Visuaalinen tarkastus

9.2.2 Esikäsittelyjen valvonta ja tarkastus

9.2.3 Kylpyjen valvonta

9.2.4 Pinnoitestandardit

9.2.5 Pinnoitteen paksuuden mittaus

9.2.6 Pinnoitteen huokoisuuden määritys

10 Tietoja pinnoitteista (tietolähteet)

10.1 Mistä saa tietoa pinnoitteista

10.2 Mikä pinnoite mihinkin?

10.3 Pinnoitusklinikka, Tampereen teknillinen korkeakoulu

10.4 Teollisuuden tietokanava on Finncorr-toimisto

10.5 Tutkimuslaitoksia

10.6 Teknillinen keskuskirjasto

10.7 Kirjallisuutta

11 Tietoja pinnoittajista (yhteystiedot)

12 Sanasto

13 Hakemisto (aakkosellinen)

14 Viitteet

14.1 Kirjallisuusviitteet

14.2 Käytetyt viitestandardit

14.2.1 Pinnoitteita koskevat standardit

14.2.2 Muut viitestandardit