Historia

Suomen Galvanotekninen Yhdistys ry. (SGY) on perustettu 9.1.1967. SGY on toimintansa aikana merkittävällä tavalla edistänyt jäsenkuntansa tietämystä alan kehityksestä säännöllisesti järjestämissään koulutustilaisuuksissa ja julkaissut ainoana suomen kielellä useita alan käsikirjoja, joita käytetään myös oppikirjoina.

 

Suomen Galvanoteknisen Yhdistyksen r.y. perustamisjäseniä olivat Olavi Peltonen, Rauli Lindqvist, Antti Auterinen, Bror Lindfors,  Antti Palojoki, Johan Kinnunen sekä  Armas Moilanen. Kokous valitsi väliaikaiseksi puheenjohtajaksi Antti Auterisen ja varapuheenjohtajaksi Johan Kinnusen sekä sihteeriksi Bror Lindforsin. Muut kokouksessa olijat valittiin hallitusjäseniksi. Väliaikaisen hallituksen tehtävinä olivat yhdistyksen sääntöjen laatiminen sekä varsinaisen vuosikokouksen järjestämisen alkuvuodesta 1967. Näiden lisäksi hallitus etsi jäsenkunnastaan varsinaisen yhdistyksen puheenjohtajan.

 

Ensimmäinen vuosikokous Helsingissä 20.3.1967 valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi DI Aarne Kapasen Outokummun Porin tehtaalta.

Yhdistyksen toimintaa pyörittämään koottiin joukko henkilöitä galvanotekniikan eri aloilta. Mukaan saatiin teollisuudessa työskenteleviä ammattityöntekijöitä, työnjohtajia sekä osastopäälliköitä. Lisäksi pintakäsittelyä alihankintatyönä tekevien yritysten johtohenkilöt sekä erilaiset materiaali- ja laitetoimittajat olivat edustettuina yhdistyksen jäsenistössä.

SGY aloitti nopeasti kansainvälisen yhteistoiminnan. Ruotsin Galvanotekniseen Yhdistykseen, Sveriges Galvanotekniska Förening, oltiin yhteydessä jo ennen Suomen Galvanoteknisen yhdistyksen perustamista. Lisäksi yhteistyötä Norjan vastaavaan organisaatioon pidettiin yllä. SGY järjestikin ensimmäisen pohjoismaisen galvanoteknisen yhdistyksen kokouksen Helsingissä 1969.

 

SGY on historiansa aikana julkaissut useita erilaisia pintakäsittelyyn liittyviä kirjoja. Erityisenä saavutuksena voidaan pitää kirjasarjaa, Kemiallinen ja sähkökemiallinen pintakäsittely osat 1-3. Kirjasarja on suomennettu ruotsinkielisistä alkuperäisteoksista ja sitä käytetään edelleen opetusmateriaaleina pintakäsittelyalan oppilaitoksissa.

 

SGY:n internetsivujen ylläpito käynnistettiin 1999 insinööri Urpo Heiskasen johdolla. Sivujen kautta pyrittiin mm. informoimaan jäsenkuntaa tulevista alan tapahtumista. Verkkosivujen uudistus aloitettiin 2010, jolloin SGY asetti tavoitteekseen sivujen ulkoasun uusimisen ja saattamisen nykyaikaiseen muotoonsa. Työryhmässä olivat Pauli Viljanen, Hannes Moilanen sekä Joni Kallio Metropolia ammattikorkeakoulusta. Seuraava uudistus tehtiin vuonna 2017 työryhmään kuuluen Mika Maanonen ja Pauli Viljanen.