CTAC Sub konsortion lupahakemukseen liittyen Euroopan unionin tuomioistuimen päätös

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut päätöksen liittyen EU parlamentin ja komission välisessä jutussa liittyen kromitrioksidin lupiin. Päätöksen vaikutuksia seurataan yhdistyksessä.
 
Päätös: InforCuria päätös asiassa C-144/21
 
Lisätietoa: JonesDayn Press Release aiheesta