CTACSub konsortion kromihapon käyttölupaan hyväksyntä

EU komissio on hyväksynyt joulukuussa 2020 CTAC Sub konsortion lupahakemuksen kromihapon käytölle pintakäsittelyssä EU alueella, pois lukien dekoratiivisen kromauksen (applikaatioryhmä 3). Yli viiden vuoden mittainen ja kahteen eri otteeseen EU REACH komiteassa äänestetyn lupahakemuksen auktorisointi kattaa viisi eri käyttökohde applikaatiota. Tämä lupa kattaa kromihapon hankinnan ja käytön syyskuuhun 2024 saakka lupaehtoihin valituissa käyttöryhmissä.

 

Koristekromauksen lupakäsittely jatkuu korvaavien menetelmien (substituutiokäsittely) osalta alkuvuodesta 2021. Koristekromaus on sallittua EU alueella lupahakemuksen käsittelyaikana.

 

Suomalainen kovakromausta tekevien yritysten yhteinen CRAN konsortio on jo aiemmin saanut vastaavan luvan EU komissiolta kovakromaukselle (applikaatioryhmä 2).

 

Molemmissa käyttöluvissa on useita eri velvoitteita. Uusi CTAC Sub konsortion lupa edellyttää mm. kromihappopohjaisten tuotteiden käyttäjiltä (Downstream Users) vuosittaisia seurantamittauksia työntekijöille ja työympäristöön. Ensi vuoden osalta tämä on tehtävä kesäkuun 18. mennessä.

 

Lisätietoa:

CTACSub konsortion lehdistötiedote 22. joulukuuta 2020

CTACSub konsortion lista yleisimmistä kysymyksistä ja vastauksista 22. joulukuuta 2020