SGY Koulutuspäivät 2020 pidettiin etänä

Suomen Galvanoteknisen Yhdistyksen (SGY ry:n) talvitapaaminen järjestettiin poikkeuksellisesti virtuaalisesti Microsoft TEAMS työkalun avulla 20.11.2020. Päivän teemana oli ” Pintakäsittelyn vesienkäsittelyn trendit tulevaisuudessa”. Osallistujia oli reilu 30 henkeä.

 

Koulutuspäivien luennot käsittelivät Teollisten jätevesien puhdistamisen tehostaminen kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla (BEST hanke), kuudenarvoisen kromin tilannetta Euroopassa, teollisuusjätevesien käsittelyn parantamista ja yhteistyötä jätevedenpuhdistamon kanssa sekä kemiallisen ja sähkökemiallisen pintakäsittelyn tilaa Suomessa 2020.

 

Esitelmöitsijöinä olivat Anna Saarentaus, Jaakko Kapanen, Heli Lindberg ja Mika Maanonen. Päivän puheenjohtajana toimi Arto Yli-Pentti.