CTACSub konsortion lupahakemuksen käsittely jatkuu

CTAC Sub konsortion lupahakemuksen käsittely EU REACH komiteassa jatkuu. Lupahakemuksen käsittelyssä REACH komitea on havainnut puutteita, ja luvanhakijoita on pyydetty täydentämään / korjaamaan hakemusta. Viimeisimpien tietojen mukaan uudelleen äänestys on tarkoitus järjestää marraskuun 19/20 päivien aikana tai seuraavassa säännöllisessä komiteatapaamisessa helmikuun 2020 alussa.

 

Lupahakemukseen tulee tarve tehdä muutoksia kiiltokromauksen ja muovin pintakäsittelyn applikaatioihin, joille luvanhakijat velvoitetaan esittämään niin sanottu substituutio- eli korvaavien menetelmien selvitys. Aikaa selvityksen tekoon annetaan yhdeksän (9) kuukautta.

 

Tekniselle kromaukselle (kovakromaus) ei ole näillä tiedoin tulossa vaatimuksia esittää vastaavaa korvaavien menetelmien selvitystä.

 

Komissio tulee tuomioistuimen päätöksen mukaan vaatimaan substituutio esitykset myös tulevissa REACH autorisointihakemuksissa.

 

Lue koko tiedote: CTACSub-Consortium-Questions-and-Answers-September-2019.pdf