Boraattiyhdisteiden kyselyn tulokset ja lisätietoja

Boraattiyhdisteiden kyselyn tulokset ja lisätietoja

Euroopan boraattiyhdistys (The European Borates Association EBA) kysyi boraattiyhdisteitä käyttäviltä yrityksiltä tietoa REACHin mukaisia prosesseja varten.

 

Tutkimuksen päätavoite oli saada yksityiskohtaisempaa tietoa boraattien käyttötavoista ja toimijoista, jotta ongelmat REACHin mukaisissa prosesseissa minimoituvat.

 

EBA käyttää tutkimuksen tuloksia parantamaan toimijoiden tietämystä boraattien toimitusketjussa ja helpottamaan kommunikointia boraatteihin liittyvissä asioissa. Boraatteja havaittiin olevan laajasti käytössä eri aloilla ja yrityksissä. Kyselyyn vastasi yli 300 toimijaa ja kyselyn tarkemmat johtopäätökset löydät linkin takaa.

 

Lue alkuperäinen tiedote:

http://sgy-ry.fi/files/Borates_Fact_Sheet_190618.pdf