REACH -ajankohtaista - CTACSub konsortion käyttölupa selviää aikaisintaan maaliskuussa 2019

CTACSub konsortion kromihapon käyttölupa selviää aikaisintaan maaliskuussa 2019

CTACSub julkaisi päivityksen kromihapon käyttöön liittyviin kysymyksiin. Tiedote sisältää tietoa myös oletetusta aikataulusta EU komission äänestyksien suhteen ja prosessin muun etenemisen suhteen.

 Lue alkuperäinen tiedote:

http://sgy-ry.fi/files/CTACSub_Consortium_Questions_and_Answers_May_2018.pdf

Tutustu myös kromihapon käytön hyviin käytäntöihin Jones Day Reachin sivulla:

http://www.jonesdayreach.com/SitePages/Home.aspx

 

ZVO selvitys REACH toimivuuden ja tuloksellisuuden raportista

Saksan pintäkäsittelijöiden kattojärjestö ZVO on julkaissut selvityksensä EUn raportista REACHin toimivuuteen ja jatkoon liittyen.

 Lue alkuperäinen tiedote:

http://sgy-ry.fi/files/2018-05-15_ZVO_Statement_REACh_Review_Report.pdf

 

REACH rekisteröinnin takaraja umpeutui 1-100 tonnin vuosituotannon kemikaaleille

Rekisteröityjä kemikaaleja on nyt 21 551 kpl ja rekisteröintiasiakirjoja on lähetetty 88 319 kpl.

 Lue alkuperäinen tiedote:

https://echa.europa.eu/fi/-/21-551-chemicals-on-eu-market-now-registered

 

Työpaja kadmiumin ja kadmiumyhdisteiden käyttöön liittyen Brysselissä kesäkuussa

Cd, Cd(OH)2, CdCO3 tai CdO käyttäjiä pyydetään osallistumaan työpajaan liittyen kadmiumyhdisteideiden REACH-tilanteeseen.

Lisätietoa:

http://sgy-ry.fi/files/Cd_workshop_2018-06.pdf