Kemikaaliviraston ohjeita kromi6-yhdisteiden käytön jatkamisesta

Alla on linkki Euroopan kemikaaliviraston tiedotteeseen kromi6-yhdisteiden käytön jatkamisesta ns. sunset date:n jälkeen. Lisäksi oheisessa liitteessä on käytännön toimintaohjeita asiakaskyselyjen ja tarkastusten varalta.

 

Yhteenvetona voi todeta, että kromi6-yhdisteitä voidaan käyttää, kunhan käyttöön on haettu toimitusketjun jonkun osapuolen toimesta lupaa ja käyttö on luvan mukaista. Näin voidaan toimia, vaikka lupapäätöstä ei vielä olekaan. Kun lupanumero on myönnetty, on käyttäjän tehtävä ilmoitus kolmen kuukauden sisällä kemikaalivirastoon.

 

Euroopan kemikaaliviraston tiedote:
https://echa.europa.eu/fi/-/sunset-date-for-chromium-vi-compounds-approaches-what-should-downstream-users-do-

 

Toimintaohjeita asiakaskyselyjen ja tarkastusten varalta:
http://sgy-ry.fi/files/PressReleaseCTACSub2017.pdf